Du er her: Forsiden > Kunder > Kundeservice > Ofte stilte spørsmål > 

Når er måleravlesning?

Måleravlesning og fakturering, husholdning og fritidsboliger

Husholdninger

Husholdningskunder avregnes med forbruk etterskuddsvis annen hver måned.

Frist for måleravlesning er den første i annen hver måned (1. jan, 1. mars osv.)
Betalingsfrist er mellom den 20. og 28.

Husholdningskunder som ønsker månedlig fakturering må ha eFakturaavtale. Kundene avregnes med forbruk etterskuddsvis hver måned.
 
Frist for måleravlesning er den første i hver måned.
Betalingsfrist er mellom den 20. og 22. hver måned.

Ordningen med akontofakturering for husholdning hvert kvartal og avregning ved årsskiftet avvikles fra 01.01.2013.


Fritidsboliger/Nøst

Faktureres med akonto hvert kvartal og avregnes med reelt forbruk ved årsskiftet.
Frist for måleravlesning er den 01.01 hvert år.

Det anbefales at kundene avleser sin måler uansett når på året de benytter sin fritidsbolig, for eksempel ved ankomst sesongstart og ved avslutning sesong eller oftere.
Betalingsfrist for akonto er den 20. hvert kvartal og mellom den 20. og 28. på avregningen.

Kunder med fritidsbolig/nøst som ønsker fakturering hver måned må ha eFakturaavtale. Kundene avregnes med forbruk etterskuddsvis.
 
Frist for måleravlesning er den første i hver måned.
Betalingsfrist er mellom den 20. og 22. hver måned.


Rabatt pr. avlesning i forbindelse med avregning for eFakturakunder

Husholdningskunder med eFaktura gis en rabatt pr. avlesning på kr. 25,-
Dette betyr:
Kunder med månedlig eFaktura kan da oppnå en total rabatt på kr. 300,- i året (12 avlesninger)
Kunder med eFaktura, som avregnes 6 ganger i året, kan oppnå en total avlesningsrabatt på kr. 150,- i året.

Kunder med akonto får kun en rabatt på kr. 25,- dersom det avleses ved årsskiftet.

Endrer man kundeforholdet til månedlig avlesning med eFaktura eller avlesning hver 2. mnd med eFaktura, oppnår man rabatt pr. avlesning. Avlesningen må foretas tett opptil avlesningsfristen.


Kunder som leser av måleren selv

Leverer du avlesning via Din side kan du sjekke hvordan neste faktura vil se ut samtidig. Du kan også bestille varsel om neste avlesningsdato per e-post eller SMS.

Måleravlesning og fakturering, næring mm

Større Næring med effekt måling

Næringskunder med årsforbruk større enn 100.000kWh, eller belastningsvern større enn 125 A avregnes hver måned, etterskuddsvis på energien og effekt. Effekten er den høyeste målte pr måned.  
Betalingsfrist ca. den 20. hver måned.


Mindre næring

Næringskunder med årsforbruk mindre enn 100.000kWh og belastningsvern mindre enn 125 A, faktureres annen hver mnd. med forbruk etterskuddsvis.

Frist for måleravlesning er den første i annen hver måned (1. jan., 1.mars osv.)

Betalingsfrist er mellom den 20. og 28. annen hver måned.


Gatelys og andre mindre anlegg uten måling

Gatelys og andre mindre anlegg uten måler avregnes etterskuddsvis hvert kvartal.
Ingen måleravlesning
Betalingsfrist ca. den 20.

Tilbake

Norgesnett Askøy
Besøksadresse: Storebotn 90 | 5309 Kleppestø (kart)
Tlf.: 02 159 | askoy@norgesnett.no
Webdesign fra Skill Østfold - Utviklet av Integrasjonspartner BITS AS